Omul este singurul animal care se consideră bogat în proporţie cu numărul şi voracitatea paraziţilor săi.

— George Bernard Shaw
Clinca Medicala I Cluj-Napoca
Clinica Medicala I Cluj-Napoca

EVENIMENTE

arhiva evenimente

Informaţii pacienţi

DREPTURILE SI OBLIGATIILOR PACIENTILOR

EXTRAS DIN REGULAMENTUL INTERN

Art. 84 (1) Pacientii sunt indreptatiti la asistenta medicala atat in unitatile ambulatorii cat si in sectiile si compartimentele cu paturi, modul de adresabilitate a acestora, cheltuielile legate de asistenta medicala fiind cele stabilite de prevaderile legale in vigoare.

(2) Ca beneficiari ai actului medical, pacientii trebuie sa respecte normele de comportare in unitatile sanitare, precum si prevederile prezentului regulament intern, dupa cum urmeaza:

 • in sectiile si compartimentele cu paturi, accesul se face cu bilet de trimitere de la medicul de familie si medicul specialist din Ambulatorul de Specialitate ori direct prin camera de garda in situatia urgentelor medico-chirurgicale propriu-zise ;
 • pacientii sunt obligati sa poarte pe toata durata internarii tinuta de spital;
 • este interzisa circulatia pacientilor in alte sectii decat cele in care sunt internati;
 • pacientii internati nu pot parasi unitatea in tinuta de spital, fiind interzisa circulatia pe strada in astfel de tinuta;
 • este interzis consumul de alcool si fumatul in incinta spitalului;
 • pacientii sunt datori sa respecte normele obligatorii in spital, in acest sens se vor abtine de la tulburarea linistii si degradarea bunurilor spitalului, vor respecta normele igienico-sanitare ;
 • in cazul degradarii bunurilor spitalului, din vina pacientilor, acestia vor suporta contravaloarea pagubelor ;

Art. 85 Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.

Art. 86 (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
(2) Cu exceptia cazurilor de forta majora, de urgenta ori cand pacientul sau reprezentantii legali ai acestuia sunt in imposibilitatea de a-si exprima vointa sau consimtamantul, medicul actioneaza respectand vointa pacientului si dreptul acestuia de a refuza sau de a opri o interventie medicala.

Art. 87 Pacientul are dreptul de a obtine o alta opinie medicala.

Art. 88 Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Art. 89 Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Art. 90 Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimre anterioara a vointei acestuia.

Art. 91 In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.

Art. 92 In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trbuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.

Art. 93 (1) In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea acordul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate .
(2) Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

Art. 94 Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor probelor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Art. 95 Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoane care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii acordului de la reprezentantul legel si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.

Art. 96 Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara acordul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

Art. 97 Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

Art. 98 Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da acordul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

Art. 99 In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.

Art. 100 Pacientul are acces la datele medicale personale.

Art. 101 Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

PREVEDERI LEGALE PRIVIND INTERNAREA/ EXTERNAREA PACIENTILOR

Asistenta medicala in sectiile clinice cu paturi se acorda in regim de spitalizare continua.

Criteriile de internare legale sunt urmatoarele:

 • urgente medicale si situatii in care este pusa în pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
 • situatii in care diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
 • situatii in care tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

Documentele necesare internarii :

 • bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist de la un alt ambulatoriu (exceptie fac urgentele medicale)
 • cartea de identitate in original si copie
 • dovada de asigurat :
  • pensionari : cupon de pensie
  • salariati : adeverinta de salariat – model conform Ord.CNAS 903/2007
  • pentru pacientii din alte judete – vizata de casa de asigurari a judetului de domiciliu
  • coasigurati : adeverinta de salariat a sotului/sotiei + copie certificat de casatorie
  • persoanele fizice autorizate : dovada ultimei plati la FNUASS
  • asistati social si persoanele fara venituri : adeverinta de la primarie
  • asigurati cu asigurare de sanatate facultativa : ultima chitanta de plata
  • elevi si studenti : adeverinta de la unitatea de invatamant
  • someri : adeverinta eliberata de AJOFM
  • cetateni straini : cardul european de asigurari de sanatate in original si copie

La externare pacientul primeste :

 • bilet de externare
 • scrisoare medicala catre medicul de familie
 • reteta compensata sau gratuita pentru medicatia initiata in spital
 • concediu medical (daca este cazul)