Omul este singurul animal care se consideră bogat în proporţie cu numărul şi voracitatea paraziţilor săi.

— George Bernard Shaw
Clinca Medicala I Cluj-Napoca
Clinica Medicala I Cluj-Napoca

EVENIMENTE

arhiva evenimente

Ambulatoriul integrat de gastroenterologie

Competenţe
 • ambulatoriul asigură la standarde înalte de calitate şi competenţă consultaţiile de specialitate şi monitorizarea pacienţilor cu afecţiuni cronice ale aparatului digestiv
 • serviciul poate asigura, in regim contractual cu CASJ, efectuarea ambulatorie a unui set larg de explorări biologice, endoscopice si imagistice, atat in cadrul SCJU, cat si in afara acestuia
Servicii conexe
 • Secţia clinica de gastroenterologie
 • Laboratorul de endoscopie digestivă
 • Laboratorul de ultrasonografie
Medici
 • Prof. dr. Petru Adrian Mircea, şef secţie
 • Conf. dr. Simona Vălean, coordonator activitate de ambulatoriu
 • Asist dr. Romeo Chira
 • Asist dr. Adrian Cătinean
 • Dr. Cornelia Popovici
Asistent medical
 • Asist. med. princ. Ana Vlaic
Contact

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj

Clinica Medicala I – Sectia clinica si Ambulatoriul de gastroenterologie
400006 Cluj-Napoca, str. Clinicilor 3-5
Tel: 0264.592771/int 172
Fax: 0264 590899

email: gastromed1@gmail.com

email: gastro@clinicamedicala1.ro

PROGRAMUL ZILNIC AL AMBULATORULUI DE GASTROENTEROLOGIE
Interval orar Serviciul oferit programare Documente necesare
7,00-8,00 Ecografii generale
Eliberarea rezultatelor analizelor de laborator
Tel. 0264-592771
interior 150
– bilet de trimitere din partea medicului
specialist
– carte de identitate
– dovada de asigurat
8,00- 10,00 Internarea pacientilor programati
Recoltari pentru analizele de laborator
( la indicatia medicului specialist )
interior 150 – bilet de trimitere din partea medicului
de familie/specialist
– carte de identitate
– dovada de asigurat
10,00 – 15,00 Consultatii de specialitate interior 150 – bilet de trimitere din partea medicului
specialist
– carte de identitate
– dovada de asigurat
12,00- 14,00 Endoscopii digestive superioare si inferioare
in Laboratorul de Endoscopie Digestiva)
( la indicatia medicului specialist )
interior 222 – bilet de trimitere din partea medicului
specialist
– carte de identitate
– dovada de asigurat
PROGRAMUL INTERCLINIC AL SECTIEI DE GASTROENTEROLOGIE
Interval orar Serviciul oferit programare Documente necesare
7,00-7,30 Ecografii generale
(Prof.dr. Petru A. Mircea)
Interior 150 sau 172 – foaia de observatie clinica+bilet de trimitere in dublu exemplar
11,00 – 13,00 Consultatii de specialitate + ecografii generale Interior 150 – foaia de observatie clinica+bilet de trimitere in dublu exemplar
8,00 – 14,00 Endoscopii digestive superioare si inferioare
in Laboratorul de Endoscopie Digestiva)
( la indicatia medicului specialist )
interior 222 – foaia de observatie clinica+bilet de trimitere in dublu exemplar
PREVEDERI LEGALE PRIVIND INTERNAREA / EXTERNAREA PACIENTILOR

Asistenta medicala in SECTIA DE GASTROENTEROLOGIE se acorda in regim de spitalizare continua.

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

 • urgente medicale si situatiile in care este pusa în pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
 • diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
 • tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

Documentele necesare internarii :

 • bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist de la un alt ambulatoriu (exceptie fac urgentele medicale)
 • cartea de identitate in original si copie
 • dovada de asigurat :
  • pensionari : cupon de pensie
  • salariati : adeverinta de salariat ( model conform Ord.CNAS 903/2007)
  • (pentru pacientii din alte judete – vizata de casa de asigurari a judetului de domiciliu)
  • coasigurati : adeverinta de salariat a sotului/sotiei + copie certificat de casatorie
  • persoanele fizice autorizate: dovada ultimei plati la FNUASS
  • asistati social si persoanele fara venituri : adeverinta de la primarie
  • asiguratii cu asigurare de sanatate facultativa : ultima chitanta de plata
  • elevii si studentii : adeverinta de la unitatea de invatamant
  • somerii : adeverinta eliberata de AJOFM
  • cetatenii straini : cardul european de asigurari de sanatate in original si copie

La externare pacientul primeste :

 • bilet de externare
 • scrisoare medicala catre medicul de familie
 • reteta compensata sau gratuita pentru medicatia initiata in spital
 • concediu medical (daca este cazul)